آرشام مکوندیآرشام مکوندی، تا این لحظه: 9 سال و 1 ماه و 22 روز سن داره

شکوه لحظه های زندگی

من آرشام مکوندی پسر دوست داشتنی مامان و بابام هستم.  

مامان و بابام این وبلاگ رو برام درست کردند تا خاطرات بزرگ شدنم رو ثبت کنند. از اینکه از وبلاگ من دیدن می کنید، خیلی خوشحالم و دوستتون دارم.

آرشام مکوندی

آرشام